Otwórz Zgłoszenie

Dostępne typy plików: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .docx, .doc, .zip

Podaj adres URL panelu administracyjnego WordPress'a

Podaj login użytkownika z prawami administratora

Podaj hasło użytkownika

Wyrażam zgodę na interwencję techniczną na stronie WordPress, do której dane podałem w tym zgłoszeniu

Rozumiem, że interwencja jest usługą płatną, rozliczaną za czas pracy wg stawki 150 zł netto / godzinę jeśli masz u nas aktywne konto hostingowe lub 200 zł netto za godzinę jeśli takiej usługi nie masz (rozliczenie minutowe)

Anuluj